در حال بارگزاری ....

🔺 هر دقیقه باز گذاشتن شیر آب مساوی است با #هدر رفتن 10لیتر آب

 

🔸 هشترودی های عزیز :

بحران آب جدی است

➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 روابط عمومی امور آب و فاضلاب هشترود