در حال بارگزاری ....

( اطلاعیه )

 


پیشاپیش عید سعید فطر مبارک باد .
براساس متون دینی مسلمانان پرداخت زکات فطریه مکمل و تمام کننده روزه است .
🙏 آسانترین ومطمئین ترین روش پرداخت زکوات وکفارات ازطریق کارتهای مجازی :
✍️ زکات فطریه عام
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۱۷۴۹
✍️ زکات فطریه سهم السادات
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۰۰۱۳
✍️ کفاره غیر عمد
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۸۲۸۹
✍️ کفاره عمد
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۵۵۵
📲 ازطریق تلفن های همراه با شماره گیری ؛

  • ۸۸۷۷ * ۰۴۱۱۹* ۵ #

مشارکتهای مردمی کمیته امداد شهرستان هشترود