در حال بارگزاری ....

بازدید دکتر انبارته معاون فرماندار هشترود ازبانک رفاه و اداره مخابرات هشترود وتاکید وی بر حل مشکلات خطوط تلفن شهری به ویژه روستایی باتوجه به فرارسیدن انتخابات ولزوم استفاده بیشتر از ابزار ارتباط جمعی