در حال بارگزاری ....

#هواشناسی_هشترود

 

🌤 امروز سه شنبه آسمان شهرستان صاف و آفتابی و در برخی مناطق کمی ابری همراه با وزش باد شدید آغ یل در بیشتر مناطق شهرستان پیشبینی می شود.

🔸از نظر دمایی نیز امروز نسبت به دیروز تغییرات محسوسی نخواهیم داشت