در حال بارگزاری ....

✔️بازرسی های اکیپ های مشترک اداره صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف با شبکه بهداشت در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی بصورت مستمر ادامه دارد.

 

✔️بازرسی های اکیپ های مشترک اداره صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف با شبکه بهداشت در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی بصورت مستمر ادامه دارد.

⭐️⭐️یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

🔸جرائم متخلفین : بار اول پلمپ

▫️باهیج یک از واحد های صنفی ملاحظه کاری نداریم .

🔺عدم استفاده از ماسک توسط شاغلین ، ارائه خدمات به مشتریان فاقد ماسک ، عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم تجهیز و ضدعفونی محل و دستها از تخلفات اصلی و تهدید علیه #سلامت عمومی می باشد.

🔺بازرسی و نظارت هر روز ادامه دارد ….

🔹روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان هشترود